(ไทย) ภาพกิจกรรมงาน mai FORUM 2016 : มหกรรมรวมพลังคน mai

Sorry, this entry is only available in Thai. mai FORUM 2016 : มหกรรมรวมพลังคน mai วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 11:00-18:00 น. ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ชั้น 22-23 โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์

SR เปิดเทรดวันแรกเหนือจอง 42.86%

หุ้น SR เข้าเทรด mai วันแรกในกลุ่มทรัพยากร เปิดเทรดที่ 5 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท หรือ 42.86% จากราคา IPO หุ้นละ 3.50 บาท บมจ. สยามราช (SR) เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในกลุ่มทรัพยากร ในวันนี้( 11 พ.ย.) ด้วยหลักเกณฑ์มูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด โดยSR มีทุนชำระแล้ว 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 450 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 150 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) 150 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 3.50 บาท เมื่อวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558 มีมูลค่าระดมทุนรวม 525 ล้านบาท Read More …

“สยามราช” ยื่นไฟลิ่งเสนอขายไอพีโอ 75 ล้านหุ้น เดินหน้าเข้าจดทะเบียนใน SET

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บมจ.สยามราช ได้ยื่น ไฟลิ่ง ฉบับแรกเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 เพื่อขออนุญาตเสนอขายไอพีโอจำนวน 75 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ก่อนจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)โดยมี บล.อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย)