กิจกรรมสยามราชร่วมใจ บริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

บมจ.สยามราช และสภากาชาดไทยร่วมกันจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ บมจ.สยามราช เชิญชวนพนักงานและประชาชนบริเวณโดยรอบมาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสนับสนุนทีมแพทย์และพยาบาลได้นำโลหิตไปรักษาผู้ป่วยในประเทศ กิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 7 กันยายน 2566 ณ บริเวณอาคารสยามราชธานี ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. โดยมีแพทย์และพยาบาลจากสภากาชาดไทยคอยให้การดูแลตลอดการบริจาคโลหิตให้แก่พนักงานบริษัทสยามราชและบุคคลภายนอกโดยทางสยามราชได้มีการแนะนำวิธีการดูแลตนเองหลังการบริจาคโลหิตเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงและได้รู้ถึงวิธีการดูแลตนเองที่ถูกต้อง กิจกรรมครั้งนี้มีผู้มาบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 60 ท่าน บริจาคโลหิตได้ทั้งหมด 44 ท่าน ทางเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยจากกิจกรรมในครั้งนี้และทางเราจะยังคงจัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องทั้งปี 2566 เพื่อส่งต่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้แก่คนไทยทุกคน กิจกรรมการบริจาคโลหิตครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอแล้วมาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งหน้ากันเยอะๆนะคะ