Trina Solar Energy Developmentมอบหน้ากากอนามัยพิชิตโควิด-19

ถึงแม้ว่าวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-10 ภายในประเทศจะเป็น 0 แต่เราก็ยังประมาทไม่ได้ หน้ากากอนามัย ยังเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของทุกคน บริษัท Trina Solar Energy Development PTE Ltd. เห็นความสำคัญต่อการป้องกันเชื้อโรคร้าย จึงมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 200 ชิ้น ให้บุคลากรของ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) ทุกคน เพื่อพิชิตภัยโควิด19 ทางบริษัทฯ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง