Careers

ทางบริษัทฯ ต้องการรับสมัครพนักงานตามตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

 

ลำดับที่ ตำแหน่ง อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร
1 Mechanical Engineer 1 เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
2 Inside Sales 1 เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม หรือสาขาวิทยาศาสตร์ มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ Inside Sales หรือ Tala Sales จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3 Electrical Engineer (Power) 1 เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มีประสบการณ์ 2-5 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ Electrical / Oil&Gas จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4 Sales Representative 1 เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป ในด้านงานขาย

ติดต่อที่แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 คุณภัทรวดี
โทรศัพท์ 02-743-5010-25 ต่อ 5403

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – 2 พ.ย. 2566