งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

บมจ.สยามราช มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น ในวันที่ 20 เมษายน 2566 ณ อาคารสยามราชธานี เวลา 13.30 น. โดย นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงผลดำเนินงานปี 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 44 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 528,201,616 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.06 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 676,7000,000 หุ้น

กิจกรรมสยามราชร่วมใจ บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

เริ่มต้นปีใหม่ 2566 บมจ.สยามราช ยังคงมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนกิจกรรมการบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยเช่นเดิม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ บมจ.สยามราช เชิญชวนพนักงานและประชาชนบริเวณโดยรอบมาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสนับสนุนทีมแพทย์และพยาบาลได้นำโลหิตไปรักษาผู้ป่วยในประเทศ กิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ บริเวณอาคารสยามราชธานี ทาง บมจ.สยามราชได้มีการเชิญชวนพนักงานและผู้ที่สนใจมาร่วมบริจาคโลหิตและได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ระหว่างขั้นตอนการบริจาคโลหิตนั้น ทางทีมแพทย์และพยาบาลจากสภากาชาดไทยได้ให้การดูแลผู้บริจาคโลหิตอย่างใกล้ชิด โดยมีของที่ระลึกสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตอีกด้วย กิจกรรมครั้งนี้มีผู้มาบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 55 ท่าน บริจาคโลหิตได้ทั้งหมด 44 ท่าน ทางเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยจากกิจกรรมในครั้งนี้ และทางเราจะยังคงจัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องทั้งปี 2566 เพื่อส่งต่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้แก่คนไทยทุกคน กิจกรรมการบริจาคโลหิตครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอแล้วมาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งหน้ากันเยอะๆนะคะ

กิจกรรมสยามราชร่วมใจ บริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

ในช่วงสุดท้ายของปี ทางบริษัทสยามราชได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย เป็นครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 โดยทาง บมจ.สยามราช เห็นถึงความสำคัญของความต้องการโลหิตในประเทศไทย จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนทีมแพทย์และพยาบาลนำโลหิตไปรักษาผู้ป่วยในประเทศ กิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณอาคารสยามราชธานี ทาง บมจ.สยามราชได้มีการเชิญชวนพนักงานและผู้ที่สนใจมาร่วมบริจาคโลหิตและได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ระหว่างขั้นตอนการบริจาคโลหิตนั้น ทางทีมแพทย์และพยาบาลจากสภากาชาดไทยได้ให้การดูแลผู้บริจาคโลหิตอย่างใกล้ชิด โดยมีของที่ระลึกสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตอีกด้วย กิจกรรมครั้งนี้มีผู้มาบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 47 ท่าน บริจาคได้ทั้งหมด 40 ท่าน และหากนับรวมผลการบริจาคโลหิตทั้งปี 2565 กับทาง บมจ.สยามราช เป็นยอดรวมการบริจาคทั้งสิ้น 138 ท่าน ทางเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยจากกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณพนักงานทุกท่าน ทีมแพทย์และพยาบาลจากสภากาชาดไทยที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิตตลอดปี 2565 และทางเราจะยังคงจัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องไปยังปี 2566 เพื่อส่งต่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้แก่คนไทยทุกคน ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ แล้วมาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งหน้ากันเยอะๆนะคะ

กิจกรรมสยามราชร่วมใจ บริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมการบริจาคโลหิตกับ บมจ.สยามราช ซึ่งการบริจาคในครั้งนี้ จัดเป็นครั้งที่ 2 ของปี 2565 โดยทาง บมจ.สยามราชได้รณรงค์ให้พนักงานร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือทีมแพทย์และผู้ป่วยที่มีความต้องการโลหิตให้กับสภากาชาดไทย เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ที่ส่งผลกระทบให้จำนวนประชาชนที่ไปร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยลดน้อยลงอย่างมากจากความกังวลความเสี่ยงในการติดเชื้อจากโรคระบาด โดย บมจ. สยามราชได้จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤต COVID-19 ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ที่บริเวณอาคารสยามราชธานี โดยเชิญชวนให้พนักงานจาก บมจ.สยามราชและผู้ที่สนใจมาร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ระหว่างขั้นตอนการบริจาคโลหิตนั้น ทางทีมแพทย์และพยาบาลจากสภากาชาดไทยได้ให้การดูแลผู้บริจาคอย่างใกล้ชิด โดยมีของที่ระลึกสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิต เป็นขนมและน้ำผลไม้ติดไม้ติดมือกลับไปอีกด้วย ทั้งได้บุญ อิ่มอกอิ่มใจและยังอิ่มท้อง กิจกรรมครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนร่วมบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 41 ท่าน บริจาคได้ทั้งหมด 39 ท่าน ทาง บมจ.สยามราช ได้วางแผนในการบริจาคโลหิตครั้งต่อไปในเดือนธันวาคม 2565 ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง แล้วมาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งหน้ากันเยอะๆนะคะ

กิจกรรมสยามราชร่วมใจ บริจาคโลหิต ประจำปี 2565

จากสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน ทำให้จำนวนประชาชนที่ไปร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยลดน้อยลงอย่างมากจากความกังวลความเสี่ยงในการติดเชื้อจากโรคระบาด แต่ความต้องการโลหิตเพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยในประเทศนั้นยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ทางบมจ. สยามราช จึงจัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือให้กับทีมแพทย์และผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต โดยในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 บมจ. สยามราชได้จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤต COVID-19 ที่บริเวณอาคารสยามราชธานี โดยเชิญชวนให้พนักงานจาก บมจ.สยามราชและผู้ที่สนใจมาร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อนำโลหิตไปช่วยรักษาผู้ป่วย ระหว่างขั้นตอนการบริจาคโลหิตนั้น ทางทีมแพทย์และพยาบาลจากสภากาชาดไทยได้ให้การดูแลผู้บริจาคเป็นอย่างดี โดยมีของที่ระลึกสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิต เป็นขนมและน้ำผลไม้ติดไม้ติดมือกลับไปอีกด้วย ทั้งได้บุญ อิ่มอกอิ่มใจและยังอิ่มท้อง กิจกรรมครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนร่วมบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 50 ท่าน บริจาคได้ทั้งหมด 34 ท่าน น่าเสียดายสำหรับผู้ที่มีใจมาบริจาคโลหิตแต่สุขภาพร่างกายยังไม่พร้อม แต่ไม่เป็นไร ทาง บมจ.สยามราช ได้วางแผนในการบริจาคโลหิตครั้งต่อไปในเดือนกันยายน 2565 ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง แล้วมาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งหน้ากันเยอะๆนะคะ

พิธีส่งมอบและเปิดใช้อาคารจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดพิธีส่งมอบและเปิดใช้อาคารจอดรถยนต์หลังใหม่ เพิ่มศักยภาพการรองรับการจอดรถยนต์ของผู้ใช้บริการได้อีกกว่า 1,300 คัน ด้วยระบบการให้บริการที่ทันสมัย ปลอดภัย และสะดวกสบาย โดย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีเอพีเอส จำกัด (CAPS: Chiangmai Airport Parking Services) ในลักษณะการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP) ที่อนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิแก่เอกชนดำเนินการกิจการของรัฐ บริษัท ซีเอพีเอส จำกัด หรือ (CAPS: Chiangmai Airport Parking Services) เกิดจากการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทของกลุ่มกิจการร่วมค้า ประกอบด้วยกลุ่มบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด ภายใต้การถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีฆทัศน์ จำกัด โดยได้รับสิทธิให้ประกอบกิจการเพื่อบริหารจัดการโครงการอาคารจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ Read More …

พิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดิน เพื่อการสร้างและบริหารอาคารจอดรถ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

พิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดิน เพื่อการสร้างและบริหารอาคารจอดรถ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลักอธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย กับ บริษัท บียูพีเอส จำกัด โดยมี คุณโกศล สมบัติศิริ และ ดร.สุรศักดิ์ จำรัสการ กรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ มหาวิยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

กิจกรรม บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤต COVID-19

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 บมจ. สยามราช จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤต COVID-19 มีผู้ลงทะเบียน 57 ท่าน บริจาคได้ 49 ท่าน บริจาคโลหิตครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563                    

JA Solar International ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

บริษัท JA Solar International Limited บริษัทพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ ออกแบบพัฒนาผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซลล์แสงอาทิตย์ ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาตรฐานและชนิดพิเศษ มอบหน้ากากอนามัย (Sergical Masks) จำนวน 150 ชิ้น เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไว้รัส COVID-19 ให้กับ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปให้บุคลากรในองค์กร ทางบริษัทฯ กราบขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

Trina Solar Energy Developmentมอบหน้ากากอนามัยพิชิตโควิด-19

ถึงแม้ว่าวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-10 ภายในประเทศจะเป็น 0 แต่เราก็ยังประมาทไม่ได้ หน้ากากอนามัย ยังเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของทุกคน บริษัท Trina Solar Energy Development PTE Ltd. เห็นความสำคัญต่อการป้องกันเชื้อโรคร้าย จึงมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 200 ชิ้น ให้บุคลากรของ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) ทุกคน เพื่อพิชิตภัยโควิด19 ทางบริษัทฯ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง