กลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม

บริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบปั๊มอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องที่ครอบคลุมถึงความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า ดังนี้

  • ระบบปั๊มอุตสาหกรรม ได้แก่ ปั๊ม Gear, ปั๊ม Sanitary,ปั๊ม Screw, ปั๊มและระบบสูญญากาศ, ปั๊ม Diaphragm, ปั๊ม Process Metering และ ปั๊ม Process Centrifugal
  • เครื่องอัดอากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรม
  • ระบบอุปกรณ์ Gas Turbine และ Gas Compressor สาหรับโรงไฟฟ้า

เว็บไซต์ของกลุ่มธุรกิจ www.siamrajpump.com