รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

วันที่ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
7 พ.ค. 2567 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 PDF
28 เม.ย. 2566 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 PDF
29 เม.ย. 2565 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 PDF
5 พ.ค. 2564 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 PDF
  รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 PDF
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 PDF