ร่วมงานกับเรา

ทางบริษัทฯ ต้องการรับสมัครพนักงานตามตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

ลำดับที่ ตำแหน่ง อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร
1 MARKETING PROJECT ENGINEER ( SALARY WITH COMMISSION EVERY MONTH) 1 Males or Females Bachelor’s degree in Engineering Mechanical Chemical etc., Experience with the pump or other mechanical equipment., Supervise the people working on marketing campaigns., Good English for negotiating and clarifying technical with the factory., Good communication, interpersonal, and leadership skills.
2 Civil Engineer 1 เพศชาย อายุ 26 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  มีประสบการณ์ 2-5 ปีขึ้นไป
3 Service Engineer 1 เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม Instrument , Chemical&Engineering  มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
4 Sales Engineer 1 เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม Instrument , Chemical&Engineering, มีประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ Sales in Natural Gas จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5 Accounting Department Manager (External Audit) 1 เพศหญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาบัญช , มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษระดับ – ดี, มีประสบการณ์งานด้านบัญชี 3-5 ปีขึ้นไป  หากมีประสบการณ์ในงาน Audit กับผู้ตรวจสอบบัญชีและงานตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อที่แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 คุณภัทรวดี
โทรศัพท์ 02-743-5010-25 ต่อ 5403

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – 20 มิถุนายน 2565