ร่วมงานกับเรา

ทางบริษัทฯ ต้องการรับสมัครพนักงานตามตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

ลำดับที่ ตำแหน่ง อัตรา คุณสมบัติ
1 Site Engineer 4 เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล , ไฟฟ้า ,มีประสบการณ์งานด้าน Oil & Gas อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
2 Service Engineer 1 เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า , เครื่องมือวัด , หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์งานด้าน Service 0-2 ปีขึ้นไป
3 Civil Engineer 1 เพศชาย อายุ 25 – 30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาด้านวิศวกรรมโยธา มีประสบการณ์งานด้าน Estimate และ Oil & Gas Industrial อย่างน้อย 2-5 ปี
4 Electrical Engineer 1 เเพศชาย อายุ 25-30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาด้านไฟฟ้า มีประสบการณ์งานด้าน Electrical design in Oil & Gas Industrial อย่างน้อย 2-5 ปี
5 Piping Engineer 1 เพศชาย อายุ 25 – 30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาด้านวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการงานด้าน Piping Design / Construction in Oil & Gas
6 Admin Officer 2 เพศหญิง อายุ 22 – 30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์งานเอกสารอย่างน้อย 0-2 ปี
7 Customer Service 1 เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีทักษะภาษาอังกฤษดี
8 Government Relation Officer 2 เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีทักษะภาษาอังกฤษดี
9 บัญชีด้านเจ้าหนี้ 1 เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี มีประสบการณ์งานด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
10 Accounting Supervisor 1 เพศหญิง อายุ 25-30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี มีประสบการณ์ปิดงบบัญชีอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
11 Accounting Budgeting 1 เพศหญิง อายุ 28-35 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี มีประสบการณ์งานด้าน Budgeting อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
12 ช่างเทคนิค 3 เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่าง ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีประการณ์

ติดต่อที่แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 คุณสาวิตรี, คุณปิยวรรณ
โทรศัพท์ 02-743-5010-25 ต่อ 5405, 5406

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – 23 กุมภาพันธ์ 2561