ร่วมงานกับเรา

ทางบริษัทฯ ต้องการรับสมัครพนักงานตามตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

 

ลำดับที่ ตำแหน่ง อัตรา คุณสมบัติ
1 Site Engineer 10 เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, ไฟฟ้า ,มีประสบการณ์งานด้าน Oil & Gas อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
2 E&I Engineer 1 เพศชาย อายุ 25-30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาด้านไฟฟ้า มีประสบการณ์งานด้าน Electrical design in Oil & Gas Industrial อย่างน้อย 2-5 ปี
3 Project Engineer 1 เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-4 ปี
4 Site Admin 2 เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
5 Sales Engineer 1 เพศชาย-หญิง อายุ 25- 35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
6 Application Engineer 3 เพศชาย ? หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, เคมี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
7 ช่างเทคนิค 3 เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่าง ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว ไม่จำเป็นต้องมี ประสบการณ์
8 Admin Officer 2 เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์งานด้านเอกสารอย่างน้อย 1 ปี
9 Operator 1 เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการงานด้านประสานงาน หรือเอกสาร อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

ติดต่อที่แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 คุณสาวิตรี, คุณปิยวรรณ
โทรศัพท์ 02-743-5010-25 ต่อ 5405, 5406

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – 8 เมษายน 2562