ร่วมงานกับเรา

ทางบริษัทฯ ต้องการรับสมัครพนักงานตามตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

ลำดับที่ ตำแหน่ง อัตรา คุณสมบัติ
1 ช่างเทคนิค ( Service ) 3 เพศชาย อายุ 18  ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือสาขาเครื่องเครื่องกล มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
2 Site Engineer 2 เพศชาย อายุ 25  ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, ไฟฟ้า, เครื่องมือวัด มีประสบการณ์งานด้าน Oil & Gas อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
3 QC Engineer 2 เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล , ไฟฟ้า, เครื่องมือวัด มีประสบการณ์งานด้าน Oil & Gas อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
4 Safety Supervisor 1 เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีประสบการณ์งานด้าน Safety  อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
5 วิศวกรไฟฟ้า 1 เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มีประสบการณ์งานอย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป
6 วิศวกรโครงการ(โยธา) 1 เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีประการณ์งานอย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป
7 Service Engineer 2 เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, Electronic, Computer, เครื่องมือวัด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
8 พนักงานบริการก๊าซ (ประจำปั๊มวิภาวดี) 3 เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถทำงานประจำที่วิภาวดีได้ ด่วนมาก!!!!!!
9 พนักงานบริการก๊าซ (ประจำปั๊มบางนา) 3 เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถทำงานประจำที่บางนาได้ ด่วนมาก!!!!!!

ติดต่อที่แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 คุณสาวิตรี, คุณปิยวรรณ
โทรศัพท์ 02-743-5010-25 ต่อ 5405, 5406

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – 20 มกราคม 2560