ร่วมงานกับเรา

ทางบริษัทฯ ต้องการรับสมัครพนักงานตามตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

 

ลำดับที่ ตำแหน่ง อัตรา คุณสมบัติ
1 Site Engineer 10 เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, ไฟฟ้า, มีประสบการณ์งานด้าน Oil & Gas อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
2 Sales Engineer 2 เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ ด่วน !!!!
3 Marketing Officer 1 เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด มีประสบการณ์งานด้านการตลาด 1-2 ปีขึ้นไป

 

ติดต่อที่แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 คุณสาวิตรี, คุณปิยวรรณ
โทรศัพท์ 02-743-5010-25 ต่อ 5405, 5406

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – 11 ตุลาคม 2562