ร่วมงานกับเรา

ทางบริษัทฯ ต้องการรับสมัครพนักงานตามตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

ลำดับที่ ตำแหน่ง อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร
1 Instrument Engineer 1 เพศชาย อายุ 254ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องมือวัด หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป
2 Service Engineer 1 เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม Instrument , Chemical&Engineering มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
3 Sales Engineer 1 เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม Instrument , Chemical&Engineering, มีประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ Sales in Natural Gas จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4 Chief of Accountant (Audit&Operation) ประสานงาน Audit ตลาดหลักทรัพย์ 1 เพศหญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาบัญชี , มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษระดับ – ดี, มีประสบการณ์งานด้านบัญชี 3-5 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ในงาน Audit กับผู้ตรวจสอบบัญชีและงานตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อที่แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 คุณภัทรวดี
โทรศัพท์ 02-743-5010-25 ต่อ 5403

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – 17 พฤศจิกายน 2565