ร่วมงานกับเรา

ทางบริษัทฯ ต้องการรับสมัครพนักงานตามตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

ลำดับที่ ตำแหน่ง อัตรา คุณสมบัติ
1 ช่างเทคนิค ( Service ) 3 เพศชาย อายุ 18  ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือสาขาเครื่องเครื่องกล มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
2 Site Engineer 2 เพศชาย อายุ 25  ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, ไฟฟ้า, เครื่องมือวัด มีประสบการณ์งานด้าน Oil & Gas อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
3 QC Engineer 2 เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล , ไฟฟ้า, เครื่องมือวัด มีประสบการณ์งานด้าน Oil & Gas อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
4 Service Engineer 1 เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, Electronic, Computer, เครื่องมือวัด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
5 Application Engineer 1 เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รับนักศึกษาจบใหม่ หรือมีประสบการณ์ 1-2 ปี
6 Product Manager 1 เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์บริหารงานขาย 3-5 ปีขึ้นไป

ติดต่อที่แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 คุณสาวิตรี, คุณปิยวรรณ
โทรศัพท์ 02-743-5010-25 ต่อ 5405, 5406

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – 15 เมษายน 2560