ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานบริษัท

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง ประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (PDF)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานบริษัท

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง ประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (PDF)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานบริษัท

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง ประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (PDF)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานบริษัท

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง ประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (PDF)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานบริษัท

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง ประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (PDF)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. (เริ่มต้นลงทะเบียนเวลา 11.00 น.) ณ ห้อง ประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (PDF)

กิจกรรมสยามราชร่วมใจ บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

เริ่มต้นปีใหม่ 2567 บมจ.สยามราช ยังคงมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนกิจกรรมการบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยเช่นเดิม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ บมจ.สยามราช เชิญชวนพนักงานและประชาชนบริเวณโดยรอบมาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสนับสนุนทีมแพทย์และพยาบาลได้นำโลหิตไปรักษาผู้ป่วยในประเทศ กิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2567 ณ บริเวณอาคารสยามราชธานี ทาง บมจ.สยามราชได้มีการเชิญชวนพนักงานและผู้ที่สนใจมาร่วมบริจาคโลหิตและได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ระหว่างขั้นตอนการบริจาคโลหิตนั้น ทางทีมแพทย์และพยาบาลจากสภากาชาดไทยได้ให้การดูแลผู้บริจาคโลหิตอย่างใกล้ชิด โดยมีของที่ระลึกสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตอีกด้วย กิจกรรมครั้งนี้มีผู้มาบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 54 ท่าน บริจาคโลหิตได้ทั้งหมด 41 ท่าน ทางเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยจากกิจกรรมในครั้งนี้ และทางเราจะยังคงจัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องทั้งปี 2567 เพื่อส่งต่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้แก่คนไทยทุกคน กิจกรรมการบริจาคโลหิตครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอแล้วมาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งหน้ากันเยอะๆนะคะ

กิจกรรมสยามราชร่วมใจ บริจาคโลหิต ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566

บมจ.สยามราช และสภากาชาดไทยร่วมกันจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ บมจ.สยามราช เชิญชวนพนักงานและประชาชนบริเวณโดยรอบมาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสนับสนุนทีมแพทย์และพยาบาลได้นำโลหิตไปรักษาผู้ป่วยในประเทศ กิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณอาคารสยามราชธานี ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. โดยมีแพทย์และพยาบาลจากสภากาชาดไทยคอยให้การดูแลตลอดการบริจาคโลหิตให้แก่พนักงานบริษัทสยามราชและบุคคลภายนอกโดยทางสยามราชได้มีการแนะนำวิธีการดูแลตนเองหลังการบริจาคโลหิตเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงและได้รู้ถึงวิธีการดูแลตนเองที่ถูกต้อง กิจกรรมครั้งนี้มีผู้มาบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 40 ท่าน บริจาคโลหิตได้ทั้งหมด 30 ท่าน ทางเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยจากกิจกรรมในครั้งนี้และทางเราจะยังคงจัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้แก่คนไทยทุกคน กิจกรรมการบริจาคโลหิตครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2567 ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอแล้วมาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งหน้ากันเยอะๆนะคะ

กิจกรรมสยามราชร่วมใจ บริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

บมจ.สยามราช และสภากาชาดไทยร่วมกันจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ บมจ.สยามราช เชิญชวนพนักงานและประชาชนบริเวณโดยรอบมาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสนับสนุนทีมแพทย์และพยาบาลได้นำโลหิตไปรักษาผู้ป่วยในประเทศ กิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 7 กันยายน 2566 ณ บริเวณอาคารสยามราชธานี ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. โดยมีแพทย์และพยาบาลจากสภากาชาดไทยคอยให้การดูแลตลอดการบริจาคโลหิตให้แก่พนักงานบริษัทสยามราชและบุคคลภายนอกโดยทางสยามราชได้มีการแนะนำวิธีการดูแลตนเองหลังการบริจาคโลหิตเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงและได้รู้ถึงวิธีการดูแลตนเองที่ถูกต้อง กิจกรรมครั้งนี้มีผู้มาบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 60 ท่าน บริจาคโลหิตได้ทั้งหมด 44 ท่าน ทางเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยจากกิจกรรมในครั้งนี้และทางเราจะยังคงจัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องทั้งปี 2566 เพื่อส่งต่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้แก่คนไทยทุกคน กิจกรรมการบริจาคโลหิตครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอแล้วมาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งหน้ากันเยอะๆนะคะ