ประกาศเลิกกิจการบริษัทย่อย “บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด”

ประกาศเลิกกิจการบริษัทย่อย “บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด” (PDF)