แทนความห่วงใยจากมิตรแท้แดนไกล

ในช่วงเวลาอันยากลำบากกับวิกฤตกาลเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดไปทั่วโลก บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) โดยกลุ่มธุรกิจ พลังงานทางเลือก ได้รับความห่วงใยจากมิตรแท้แดนไกล ประเทศจีน ที่เป็นมากกว่าคู่ค้า เหมือนดั่งญาติสนิท บริษัท Huainan Sungrow Floating Module SCI. & Tech Co., Ltd. มอบหน้ากากอนามัย ( Surgical Masks) จำนวน 500 ชิ้น

แทนความห่วงใยมาถึงบุคลากรทุกคน เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19และรักษาสุขภาพอนามัย คณะผู้บริหาร