กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบท่อย่อยและระบบวัดปริมาณค่าความร้อนของก๊าซธรรมชาติ ที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรระดับชาติให้บริการครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวข้อง

  • ให้บริการงานวิศวกรรมวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากท่อหลักสู่โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม และสถานีการบริการก๊าซธรรมชาติตามแนวท่อ
  • ออกแบบและก่อสร้างสถานีวัดก๊าซธรรมชาติ เพื่อ
    – วัดส่วนประกอบของก๊าซธรรมชาติ
    – วัดอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติ
    – คอมพิวเตอร์ประมวลผล ค่าพลังงานของก๊าซธรรมชาติ
  • ให้บริการตรวจสอบซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีวัดก๊าซธรรมชาติ
  • ให้บริการก่อสร้างสถานีวัดก๊าซธรรมชาติ ตั้งแต่บริเวณแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเลและบนบก จุดส่งก๊าซธรรมชาติก่อนเข้าโรงแยกก๊าซ จุดส่งก๊าซธรรมชาติก่อนเข้าโรงไฟฟ้า หรือ โรงงานอุตสาหกรรม