โครงการปูกระเบื้อง รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

คุณวัชรี อัตถากร ผู้บริหาร บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงิน จำนวน 1 แสนบาท ให้แก่สาธารณสุขอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสมทบทุนปรับปรุง รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2561