ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. (เริ่มต้นลงทะเบียนเวลา 11.00 น.) ณ ห้อง ประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ


หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (PDF)