เปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ สยามราชร่วมบริจาคขยะรีไซเคิล ณ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ

เนื่องด้วยบริษัท สยามราช จำกัด(มหาชน) เล็งเห็นถึงปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯจึงให้ความสำคัญในการเก็บขยะและแยกประเภทขยะ ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้โลกของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

ทั้งนี้บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ เปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ ณ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ โดยทางบริษัทได้รวบรวม ขวดน้ำพลาสติก กล่องนม ฝาขวดน้ำและอื่นๆ เพื่อบริจาคให้แก่ ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมวัดจากแดง ได้ทั้งสิ้น 33 กิโลกรัม โดยเป็น ขวดพลาสติกใส 18 กิโลกรัม กล่องนม 12.4 กิโลกรัม และฝาขวดพลาสติก 2.6 กิโลกรัม

ทางจิตอาสาวัดจากแดงและทีมงานได้นำขวดพลาสติกของบริษัทฯ ไปเพื่อรีไซเคิลเป็น ผ้าบังสุกุล จีวรพระ สร้างรายได้แก่ชุมชน นอกจากสามารถสร้างประโยชน์และยังช่วยช่วยกระตุ้นจิตสำนึกให้พนักงานและช่วยลดปริมาณขยะด้วยการนำขยะกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทางบริษัท สยามราช มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้สร้างประโยชน์และส่งต่อแก่สังคมและทางบริษัทฯจะช่วยคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนำมาบริจาคให้แก่วัดจากแดงทุกๆปีค่ะ