JA Solar International ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

บริษัท JA Solar International Limited บริษัทพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ ออกแบบพัฒนาผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซลล์แสงอาทิตย์ ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาตรฐานและชนิดพิเศษ มอบหน้ากากอนามัย (Sergical Masks) จำนวน 150 ชิ้น เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไว้รัส COVID-19 ให้กับ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปให้บุคลากรในองค์กร ทางบริษัทฯ กราบขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้